Bělostná

zatím nezhudebněno

text: Karel Malcovský

20.10.2016 - 19.11.2018 

Bělostná Luna nad splavem stojí  

Poslouchám řeku jak tiše zpívá  

Jsem napnutá struna co se bojí  

O smrti životě víš jak to bývá  

  

R: Hvězdnaté nebe zase mě střeží  

     Noc krásně zebe čas jinak běží  

     Poslouchám, jak oheň tiše praská  

     Doufám, že náš vztah není jen maska  

  

Bělostná Luna na cestu mi svítí  

Poslouchám les jak tiše nám zpívá 

Natrhám ti čarovné půlnoční kvítí  

Do tvých hnědých očí krásně se dívá

 

R:...

 

Bělostná Luna pomalu se loučí 

Noc pomalu mění se v den  

Paprsek prosvítil tmu tmoucí 

Nejsme jenom sen 

Naleznete v sekci HUDBA: