Změna

21. - 22.10.2020

Znáš to, jak nejistota v práci dost ubíjí tě

Doma na tebe nesmí promluvit ani dítě

V životě občas je nutné udělat změnu

Abys cítils, že žiješ, že život má cenu