Protiva

2.4.2022

Sedí si u piva

Starý to protiva

Život má hořký

Ten pan Božský