Jsem tichou myší

27.-28.4.2020

Ty práskáš bičem

já svými kníry

Denně jsem cvičen

s pachutí síry


Ty slovem vládneš

já tichou jsem myší

každým dnem tišší

a tišší

a tišší